Stručni skupovi / 18. prosinca 2017.

Državni stručni skup za voditelje županijskih stručnih vijeća za Građanski odgoj i obrazovanje

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni

Namjena: Namjena: skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća iz Građanskog odgoja i obrazovanja 

Mjesto održavanja: Zadar

Broj polaznika: 40 

Rok prijave: obvezna prijava do 3. travnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/ 

Predavači i voditelji radionica: viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje – Nevenka Lončarić Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak, voditelji ŽSV-a za Građanski odgoj i obrazovanje

Ciljevi; sudionici će:

  • analizirati rezultate istraživanja stavova učitelja/nastavnika o primjeni Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole na uzorku osnovnih i srednjih škola u projektu Vijeća Europe „Instrumenti za implementaciju Okvira kompetencija za demokratsku kulturu
  • analizirati indikatore iz dokumenta Vijeća Europe „Instrumenti za implementaciju Okvira kompetencija za demokratsku kulturu“ te istražiti poveznice s Programom međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole
  • analizirati i definirati program stručnog usavršavanja kojeg izvode voditelji ŽSV-a iz GOO-a
  • planirati reginoalne skupove na kojima će se predstaviti moduli i radionice za provedbu Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja
  • analizirati državne smotre iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja
  • predlagati poboljšanja za provedbu državnih smotri iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Napomena: Sudionici trebaju donijeti svoj primjerak Programa Građanskog odgoja i obrazovanja

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008