Stručni skupovi / 6. ožujka 2017.

Državni stručni skup za učitelje razredne nastave

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, trodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave

Mjesto održavanja: Osijek 

Broj polaznika: 400

Rok prijave: obvezna online prijava do 10. lipnja 2017. na adresu http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, doc. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković, doc. dr. sc. Silvija Ručević, doc. dr. sc. Snježana Dubovicki, dr. sc, Maja Brust Nemet, Sanja Brajković, doc. dr. sc. Mirko Lukaš, doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić i mr. art. Jelena Kovačević

Ciljevi: učitelji će:

  • upoznati načine formativnog praćenja i ocjenjivanja te strategije formativnog praćenja usmjerenog na planiranje nastave u skladu s postignućima učenika,
  • upoznati praćenje i ocjenjivanje u nastavi likovne i glazbene kulture,
  • osvijestiti socijalne i emocionalne vještine potrebne u radu s učenicima i roditeljima
  • pravilno tumačiti i interpretirati temeljne pojmove i područja socijalne kompetencije učitelja,
  • samoprocijeniti i analizirati vlastitu komunikaciju, motivaciju, prilagodljivost i sposobnost upravljanja sobom,
  • osmisliti i primijeniti pedagoške aktivnosti za sukreiranje socijalne kompetencije učenika i stvaranje prosocijalnih razrednih odjela,
  • koristiti se pedagoškim aktivnostima o empatiji, prijateljstvu, suradnji, medijaciji, dijeljenju i svladavanju konflikata i
  • osvijestiti važnost profesionalne uloge učitelja kao modela ponašanja i podrške učenicima.

Oblici rada: predavanja

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za razrednu nastavu

Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.
telefon: 031 284 916
e-pošta: mirela.skelac@azoo.hr