Stručni skupovi / 8. travnja 2015.

Državni stručni skup: Rad s učenicima s teškoćama

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, trodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne nastave

Mjesto održavanja: Vodice, Hotel Olympia

Broj polaznika: 400

Rok prijave: obvezna prijava do 1. lipnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: mr. sc. Koraljka Bakota, viša savjetnica Vladimira Brezak, prof., viša savjetnica Mara Capar, prof., dr. sc. Vlatka Domović, izv. prof. dr. sc. Adinda Dulčić, dr. sc. Boris Jokić, Tatjana Kasunić, dipl. učitelj mentor, dr. sc. Katarina Pavičić-Dokoza, izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev

Ciljevi

Učitelji će:

  • dobiti informacije o cjelovitoj kurikularnoj reformi
  • biti upoznati s Nacionalnim standardom kvalifikacije za učitelje kao podloge za uvođenje sustava licenciranja učitelja
  • usvojiti znanja za ravnopravno sudjelovanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovnom procesu
  • osnažiti kompetencije za rad s djecom s teškoćama.

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivne radionice, primjer iz prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditeljice:

dr. sc. Kata Lučić, telefon: 01/27 85 024
mr.Šimica Mihaljević, telefon: 01/27 85 067
mr. Đurđa Kulušić, telefon: 01/27 85 052