Stručni skupovi / 4. siječnja 2016.

Državni skup za osposobljavanje pripravnika za odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: državni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima, nastavnicima i pripravnicima francuskoga jezika osnovnih i srednjih škola

Mjesto održavanja: Klasična gimnazija, Križanićeva 4a, 10 000 Zagreb

Broj polaznika: 15

Rok prijave: obvezna prijava do 12. siječnja 2016. na http://.ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr.sc. Ivana Franić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mr.sc. Jasna Košćak, 16. gimnazija, Zagreb, mr.sc. Galjina Venturin, Klasična gimnazija, Zagreb

Ciljevi: Primijeniti pravila kvalitetnog i dobro organiziranog eseja u vlastitom radu za potrebe stručnog ispita iz francuskoga jezika, kritički se osvrnuti na primjere pisanih priprava, izraditi kvalitetnu i preciznu pripravu za sat francuskoga jezika, osmisliti kvalitetan i zanimljiv sat francuskoga jezika na temelju postavki suvremenog pristupa nastavi stranih jezika, prepoznati, argumentirati i primjerima pokrijepiti glavne točke jednog dijela programskih sadržaja metodičkog dijela stručnog ispita iz francuskoga jezika, imenovati tipologiju zadataka u nastavi stranih jezika i prepoznati njihove ciljeve, samostalno osmisliti i izraditi odgovarajuće zadatke za različite namjene

Metode i oblici rada: interaktivno predavanje, radionica, rasprava, individualni rad, rad u skupini, rad u paru, frontalni.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditeljice:

mr. sc. Galjina Venturin
vanjska suradnica AZOO za francuski jezik
kontakt: 091 786 8575