Stručni skupovi / 24. ožujka 2015.

Državni skup: Vrednovanje, samovrednovanje i kurikulum vrtića

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni stručni skup

Namjena: skup je namijenjen ravnateljima predškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj

Mjesto održavanja: Pula, Hotel Park Plaza, Histria

Broj polaznika: 250

Rok prijave: obvezna prijava do 1. travnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: mr. sc. Inga Seme Stojnović; izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić; mr. sc. Ranko Rajović; Marija Ivanković, prof.; Nataša Slamić, prof., Mariza Kovačević, prof., Davorka Guštin, prof.; Suzana Hitrec, prof.; Mirela Belančić,  prof. i Sandra Antulic, dipl. psih., prof.

Ciljevi: ravnatelji/ce će

  • upotpuniti znanje o osnovnim odrednicama Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
  • steći  znanja o oblikovanju kurikuluma vrtića  i načinu provedbe Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u cjelokupnoj organizaciji i provođenju odgojno-obrazovnog rada
  • upotpuniti znanja primjerima dobre odgojno-obrazovne prakse u dječjim vrtićima
  • steći sposobnost primjene novih spoznaja iz područja vrednovanja i samovrednovanja u vrtiću iz kojeg ravnatelj dolazi
  • steći uvid u igre i aktivnosti koje pozitivno utječu na razvoj djece 

Metode i oblici rada: frontalni rad, radionice, predavanje, okrugli stol, oluja ideja, sukonstrukcija znanja, supervizija

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

mr. sc. Inga Seme Stojnović
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 27 85 126