Stručni skupovi / 2. prosinca 2014.

Državni skup: Modaliteti učenja i poučavanja

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: Učitelji biologije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Kajzerica,  Zagreb

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 20. prosinca 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Mirna Kostović-Srzentić, dr. sc Ines Radanović, dr. sc. Diana Garašić, Valerija Begić, prof., Ana Lopac-Groš, prof., Zrinka Pukljak Iričanin, prof.

Ciljevi: Nastavnici će na temelju predstavljene teorije promišljati o pristupima poučavanju i izvorima znanja primjerenim različitim tipovima učenika (prema perceptivnim modalitetima i stilovima učenja te kognitivnim stilovima). Primijenit će načine kartiranja znanja te iskustveno, kroz radionice upoznati načine rada primjerene vizualnim, auditivnim i kinestetičkim stilovima učenika. Upoznat će neke od vježbi koje potiču aktivniju ulogu učenika kao što su izrada kognitivnih mapa i vježbe za aktivaciju obje mozgovne polutke.

Metode i oblici rada: Interaktivna predavanja, rasprava i rad u manjim skupinama, razmjena iskustva.

Vrednovanje: Upitnik za vrednovanje primjenjivosti tema i samovrednovanje aktivnosti sudionika

Napomena:

Voditelj:

dr. sc. Diana Garašić, viša savjetnica za Biologiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb
telefon: 01/2785 020
e-pošta: diana.garasic@azoo.hr