Stručni skupovi / 8. siječnja 2018.

Državni skup: Cjeloživotnim učenjem do kvalitetnoga profesionalnog razvoja odgojitelja

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, trodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima iz dječjih vrtića RH

Mjesto održavanja: Terme Tuhelj, Ljudevita Gaja 4, Tuheljske Toplice

Broj polaznika: 350 sudionika.

Rok prijave: 1. travnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Mirjana Šagud, dr. sc. Anka Jurčević Lozančić, odgojitelji mentori i savjetnici iz dječjih vrtića na području RH, Darija Drviš, prof., Sanja Jelovčić, prof., Tončica Kalilić, dipl. def., mr. sc. Sanja McMurtry, Jasna Šverko, mag. rehab. educ., Boris Vampula, univ. spec. cin. Luja Zamečnik, prof., mr. sc. A. Silić

Ciljevi:

  • osvijestiti potencijal refleksivne prakse kao alata kvalitenog stručnog usavršavanja usmjerenog na podizanje kvalitete vlastite odgojno-obrazovne prakse te prakse i kulture stručnoga rada dječjega vrtića
  • razumjeti potencijal razvoja kompetencija sudjelovanjem u EU projektima (europska dimenzija obrazovanja)
  • upoznati se s mogućnostima i posebnostima učenja na daljinu (programi e-učenja)
  • motivirati odgojitelje na profesionalno, inovativno djelovanje te cjeloživotno stručno usavršavanje i unapređivanje odgojno-obrazovne prakse,
  • steći nova znanja i alate za kvalitetno planiranje stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja, kao temelja za ostvarivanje i unapređivanje odgojno-obrazovnoga rada.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rasprave.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena: Smještaj u vrijeme trajanja stručnoga skupa može se rezervirati na

http://www.terme-tuhelj.hr/hr/rezervacija?company_id=43069d5fcd4db0d9510bb87dc934414c&hotel=bec47bd2aaaf2d6d66c3804c079dd923&date=2018-04-18&nights=2&lang=hr&partners_access=PRED2018&rate=139054&currency=HRK#phobs_iframe

Voditelji:

Viša savjetnica za predškolski odgoj 
mr. sc. Andreja Silić
Telefon: 01/2785 054 
E-adresa: andreja.silic@azoo.hr
Viša savjetnica za predškolski odgoj 
Darija Drviš, prof.
Telefon: 01/2785 019 
E-adresa: darija.drvis@azoo.hr
 
Viša savjetnica za predškolski odgoj 
Sanja Jelovčić, prof.
Telefon: 01/2785 069 
E-adresa: sanja.jelovcic@azoo.hr
 
Viša savjetnica za predškolski odgoj 
Tončica Kalilić, dipl. defektolog
Telefon: 021/340 996 
E-adresa: toncica.kalilic@azoo.hr
 
Viša savjetnica za predškolski odgoj
Jasna Šverko, mag. rehab. educ.
Telefon: 051/317 692 
E-adresa: jasna.sverko@azoo.hr
 
Viša savjetnica za predškolski odgoj 
Luja Zamečnik, prof.
Telefon: 031/284 911
E-adresa: luja.zamecnik@azoo.hr