Stručni skupovi / 8. prosinca 2014.

Dramski odgoj

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne nastave 

Mjesto održavanja: OŠ Bratljuba Klaića, 31 222 Bizovac, Dr. Franje Tuđmana 1

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 7. siječnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: izv.prof.art. Mira Perić Kraljik, dip. glumica

Ciljevi:  sudionici će biti osposobljeni

  • za primjenu dramskih tehnika u razrednoj nastavi;
  • samostalno planiranje dramskih sastavnica;
  • planiranje i realizaciju dramske igre i procesne drame;
  • sudionici će se upoznati s povijesnim pregledom Dramskoga odgoja

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.
telefon: 031 284 916
e-pošta: mirela.skelac@azoo.hr