Stručni skupovi / 21. travnja 2015.

Dramske tehnike u nastavi

Razina i vrsta stručnog skupa: jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne nastave grada Osijeka

Mjesto održavanja: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10, Osijek

Broj polaznika: 35

Rok prijave: obvezna prijava do 25. svibnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: izv. prof. art. Mira Perić Kraljik, dipl. glumica, doc. dr. sc. Lidija Bakota

Ciljevi:

  • osvijestiti  važnost umjetnosti kroz odgoj i obrazovanje,
  • potaknuti sudionike na primjenu dramskih tehnika u nastavi,
  • samostalno planirati dramske sastavnice,
  • upoznati načine planiranja i realizacije dramskih igra kroz dramske tehnike

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, grupni rad, rad u paru, frontalni rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Stručni skup organizira se u suorganizaciji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti u okviru Projekta „Umjetnost kroz odgoj i obrazovanje“

Voditelj:

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.
telefon: 031 284 916
e-pošta: mirela.skelac@azoo.hr