Stručni skupovi / 6. studenoga 2013.

Dramska pedagogija i lutkarstvo u funkciji suvremene nastave u odgojno-obrazovnom procesu

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, dvodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave iz Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola dr. Jure Turića, Miroslava Kraljevića 15, Gospić

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna online prijava od 1. ožujka do 13. travnja 2014. na adresi:  www.ettaedu.eu

Predavači: Almira Štifanić, dipl. pedagog – glumac lutkar, Dina Đuka, dipl. glumac lutkar

Ciljevi:

  • usvojiti osnove dramske pedagogije
  • upoznati osnovna izražajna sredstva kazališno-scenske umjetnosti
  • upoznati izražajne mogućnosti scenske lutke i njene primjene u odgojno-obrazovnom procesu
  • stečena znanja moći primijeniti u nastavnom procesu

Oblici rada: čelni, individualni i rad u skupini

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:

Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
Telefon: 051/352 073