Stručni skupovi / 8. studenoga 2013.

Planiranje kompetencija i vrednovanje njihove ostvarenosti u kognitivnom području

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave iz Istarske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“, II. istarske brigade 18, Buzet

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna online prijava od 1. ožujka do 13. travnja 2014. na adresi:  www.ettaedu.eu

Predavači: Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica, Elvira Nimac, prof., mr. Ljiljana Klinger

Ciljevi:

  • ojačati znanja o osnovnim zakonskim odrednicama koje se odnose na vrednovanje u školi
  • sistematizirati i dopuniti postojeća znanja o praćenju, provjeravanju i ocjenjivanju i greškama koje se pri tome javljaju te ih podignuti na razinu svjesnosti kako bi se učinkovitije kontrolirale greške i vrednovanje provodilo na poticajan način
  • osposobiti učitelje za programiranje nastavnog procesa kojim će se poticati razvoj različitih sposobnosti učenika i usvajanje znanja, vještina i sposobnosti na različitim razinama te za izradu instrumenata i pripremu procedure za kvalitetno vrednovanje postignuća učenika
  • upoznati se s eksperimentalnom provedbom Kurikuluma građanskoga odgoja i obrazovanja u 2012./2013. i 2013./2014. školskoj godini u Osnovnoj školi Matije Gupca u Zagrebu

Oblici rada: predavanje, interaktivno predavanje, primjeri kvalitetne prakse

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

1.      Napomena: Stručni skup će se ponoviti u lipnju 2014.  

Voditelj:

Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
Telefon: 051/352 073