Stručni skupovi / 1. rujna 2014.

Stručno-pedagoški rad ravnatelja

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen ravnateljima osnovnih škola u 1. mandatu

Mjesto održavanja: Velika dvorana Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb 

Broj polaznika: 90

Rok prijave: obvezna prijava do 1. prosinca 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Vlade Matas, prof., Mario Rogač, prof. i ravnatelji osnovnih škola

Ciljevi: sudionici će upoznati načine, instrumente i postupke potrebne za kvalitetan uvid u nastavni sat, znati analizirati odgojno-obrazovni rad učitelja, naučiti procedure u organizaciji izvanučioničke nastave te upravljati vremenom i satancima

Metode i oblici rada: predavanja, rasprave i diskusije

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: /

Voditelj:

Viši savjetnik za ravnatelje osnovnih škola
Vlade Matas, prof.
telefon: 021/340 980
e-pošta: vlade.matas@azoo.hr