Stručni skupovi / 10. siječnja 2018.

DLL6 – Kurikularni zahtjevi i planiranje nastave Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, modularni, višednevni

Namjena: skup je namijenjen profesorima, učiteljima i nastavnicima njemačkoga jezika

Mjesto održavanja: Osijek ( Isusovačka klasična gimnazija)

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 22. 1. 2018. na http://ettaedu.azoo.hr i obvezno i dodatno na andja.andrusic@goethe.de

Predavači: prof. Lidija Benković i prof. Dragana Prgomet

Ciljevi:

Planiranje nastave jedan je od središnjih zadataka nastavnika, no često snažno na nju utječu vanjski faktori. Ti faktori su među ostalim jezičnopolitički okvirni uvjeti, u koje je nastava integrirana, standardi, koje valja zadovolijti i nastavni planovi i programi koje treba slijediti. Na planiranje nastave utječu i mišljenja o tome što je dobra nastava i kako nastava može poticati učenje jezika.

Šesti modul bavi se sljedećim pojedinačnim pitanjima:

  • Kako Zajednički europski referentni okvir za jezike (ZEROJ) danas utječe na nastavu?
  • Koji su standardi i nove okvirne smjernice za nastavu i kako utječu na nastavu koju provode nastavnici?
  • Kako se – polazeći od ciljeva učenja – može sustavno planirati nastavu?
  • Kako izgleda planiranje nastave koja uvažava kurikularne zahtjeve i aktualna didaktičko-metodička načela?

Metode i oblici rada: Ovo stručno usavršavanje kombinacija je nastave u učionici i online faza koje će se odvijati na daljinu, a namijenjeno je nastavnicima njemačkoga svih segmenata obrazovanja (osnovna škola, srednja škola, obrazovanje odraslih).
U uvodnoj fazi tečaja, na klasičnoj nastavi „licem u lice“, učitelji i nastavnici će saznati više o radu s programom za usavršavanje, upoznat će se odabranom temom, uvest će se u rad s platformom za učenje i naučit će što su projekti istraživanja u praksi (PEP).
Nakon toga slijedi faza samostalnog učenja u kojoj se radi s materijalom u učionici na platformi za učenje Goethe-Instituta; pritom se primaju povratne informacije od naših trenerica u sklopu programa DLL. U toj fazi također planira se vlastiti projekt istraživanja u praksi (PEP) koji će se provesti u vlastitoj nastavi.
U zaključnom dijelu slijedi nastava u učionici na kojoj učitelji i nastavnici svojim kolegama i kolegicama koji su sudjelovali u ovoj jedinici tečaja prezentiraju svoj projekt istraživanja u praksi (PEP) i raspravljaju o rezultatima. To je prilika i za promišljanje učenja u okviru tečaja i razmjenu iskustava u grupi.
Obrada jedinica DLL-a osobito je korisna za učitelje i nastavnike ako već predaju, imaju iskustva u nastavi odnosno obavljaju praksu ili hospitacije na nastavi njemačkoga.

1.faza: 27. 1. 2018.

Online faza: oko 13 tjedana

2. faza: 12. 5. 2018.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: radni jezik je njemački jezik; obvezna prijava dodatno i na andja.andrusic@goethe.de; Modul je namijenjen za polaznike s DLL-iskustvom.

Voditelj:

Viša savjetnica za njemački jezik
Izabela Potnar- Mijić, prof.
Telefon 031/284 914 
e-pošta: izabela.potnarmijic@azoo.hr