Stručni skupovi / 17. studenoga 2014.

Djelotvorne strategije komunikacije s učenicima s problemima u ponašanju

Razina i vrsta stručnog usavršavanja: županijski, višednevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima osnovne škole 

Mjesto održavanja: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska 77, 10 000 Zagreb

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 15. siječnja 2015. na www.ettaedu.eu i uplata cijene programa od 1.000 kn po polazniku na žiro-račun Učiteljskog fakulteta

Predavači: prof. dr. sc. Dejana Bouillet i Jelena Bićanić, prof. socijalne pedagogije

Ciljevi:

Cilj programa je povećati kompetencije učitelja za odgoj i obrazovanje učenika s problemima u ponašanju, s posebnim naglaskom na prepoznavanje i razumijevanje potreba i teškoća  učenika te unaprjeđivanje vještina savjetodavnog rada i primjenu djelotvornih strategija poučavanja učenika s problemima u ponašanju.

Po završenom programu, polaznici će moći:

  • razumjeti ponašanje učenika, znati ga povezati s konceptom osnovnih potreba i unutarnjom motivacijom
  • koristiti osnovne elemente savjetodavnog razgovora u odnosima s učenicima i njihovim roditeljima
  • kreirati  odgovarajuće uvjete za pozitivan razvoj učenika s problemima u ponašanju u  razredu i izvan njega
  • znati obrazložiti važnost kvalitetnih odnosa u poučavanju učenika s problemima u ponašanju i znati primjenjivati stečena znanja i vještine
  • koristiti djelotvorne strategije odgoja učenika s problemima u ponašanju

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rad u radionici – rasprava, rad u malim grupama, rad u paru,  povratna informacija, dijeljenje iskustava, igranje uloga

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: program će se održati u slučaju dovoljnog broja prijavljenih polaznika, dodatne informacije na linku  http://www.ufzg.unizg.hr/ 

Voditelj:

prof. dr. sc. Dejana Bouillet
telefon: 099 2100 405