Stručni skupovi / 4. rujna 2014.

Podrška voditeljima županijskog stručnog vijeća u planiranju i programiranju radu

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen voditeljima županijskog stručnog vijeća edukacijsko-rehabilitacijskog profila

Mjesto održavanja, OŠ Grigir Vitez, Zagreb

Broj polaznika: 18

Rok prijave: obvezna prijava do 18. rujna 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: savjetnice, mentori i savjetnici

  • Ciljevi:
  • razmijeniti iskustava planiranja i programiranja rada stručnih suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila, voditelja županijskih stručnih vijeća za godinu 2014./2015.
  • pripremanje stručnih suradnika edukacijsko –rehabilitacijskog profila za novu školsku 2014./2015. godinu
  • stručno usavršavanje stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila za školsku 2014./2015. godinu
  • plan i program rada ŽSV-a stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila za novu školsku 2014./2015. godinu
  • stručni ispiti  i napredovanja stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila u školskoj godini 2014./2015. godinu

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja i radionice, primjeri prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelji:

Vladimira Brezak, prof.
Mara Capar, prof.
Više savjetnice za stručne suradnike defektologe
telefon: 01/2785 120
e-pošta: mara.capar@azoo.hr