Stručni skupovi / 16. travnja 2014.

Suradnja odgojitelja i učitelja radi osiguranja kvalitete i kontinuiteta odgojno-obrazovnog procesa

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima i učiteljima razredne nastave prvih razreda na području Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Rijeka, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 6

Broj polaznika: 200 (80 odgojitelja)

Rok prijave: obvezna prijava do 24. kolovoza 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Jasna Krstović, mr. sc. Vesna Budinski, mr. sc. Martina Kolar Billege, Elvira Nimac, prof., Karmen Uljanić, mag. paed., Maša Basara, odgojiteljica, Vesna Mikjel, mag. prim. educ., Svjetlana Stipčić, učiteljica, Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ., Ivana Jurjević-Jovanović, mag. prim. educ. i Davorka Guštin, prof.

Ciljevi: sudionici će:

  • upoznati obilježja sustava obrazovanja učitelja i odgojitelja
  • razumjeti važnost i značenje kognitivne, emocionalne i socijalne zrelosti i socioemocionalna obilježja predškolskog djeteta i učenika 1. razreda
  • povezati i razumjeti uzroke i posljedice poteškoća prilagodbe na zahtjeve škole te poticajne mjere podrške učenicima
  • analizirati primjenu različitih metoda pri svladavanju početnoga čitanja i pisanja u prvom razredu
  • raspraviti mogućnosti integriranog pristupa učenju u vrtiću i školi
  • raspraviti mogućnosti suradnje vrtića i škole –  zajednički rad na projektima.

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja i prikazi kvalitetne prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelji:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Davorka Guštin, prof.
telefon: 051/317 692
 
Viša savjetnica za razrednu nastavu
Ivana Jurjević-Jovanović, mag. prim. educ.
telefon: 051/352 073
 
Viša savjetnica za razrednu nastavu
Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ.
telefon: 051/320 388