Stručni skupovi / 15. prosinca 2017.

Djeca s teškoćama u razvoju iz jezično-komunikacijskog i socijalizacijskog područja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima predškolske djece s područja Splitsko-dalmatinske županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Grigor Vitez, Split, Kliška 4

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obavezna prijava do 19. veljače 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Tončica Kalilić, dipl. defektolog, Vedrana Vučković, prof., Tamara Slavinjak, prof., odgojitelji praktičari 

Ciljevi: sudionici će

  • steći kompetencije za prepoznavanje posebnih potreba djece rane i predškolske u odnosu na specifičnosti teškoća u razvoju iz jezično-komunikacijskog i socijalizacijskog područja
  • steći kompetencije potrebne za planiranje i izradu individualiziranog odgojno- obrazovnog plana i programa rada za dijete s teškoćama u razvoju iz jezično-komunikacijskog i socijalizacijskog područja
  • steći znanja o važnosti stvaranja uvjeta za razvoj partnerskih odnosa odgojno-obrazovnih radnika, vrtića i obitelji

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, prikazi prakse, rasprava

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj Tončica Kalilić, dipl. defektolog,
telefon: 021/340996