Stručni skupovi / 6. srpnja 2017.

Djeca s teškoćama u razvoju iz jezično-komunikacijskog i socijalizacijskog područja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima predškolske djece s područja Splitsko-dalmatinske županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić „Grigor Vitez“, Split, Kliška 4

Broj polaznika: 60

Rok prijave: 16. listopada 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

 

Predavači: Tončica Kalilić, dipl. defektolog, Vedrana Vučković, prof., Tamara Slavinjak, prof., odgojitelji praktičari

Ciljevi: sudionici će

  • steći kompetencije za prepoznavanje posebnih potreba djece rane i predškolske u odnosu na specifičnosti teškoća u razvoju iz jezično-komunikacijskog i socijalizacijskog područja
  • steći kompetencije potrebne za planiranje i izradu individualiziranog odgojno- obrazovnog plana i programa rada za dijete s teškoćama u razvoju iz jezično-komunikacijskog i socijalizacijskog područja
  • steći znanja o važnosti stvaranja uvjeta za razvoj partnerskih odnosa odgojno-obrazovnih radnika, vrtića i obitelji

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, prikazi prakse, rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO) 

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj Tončica Kalilić, dipl. defektolog
telefon: 021/340996