Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Djeca i učenici s teškoćama u razvoju u redovitim ustanovama odgoja i obrazovanja

Razina i vrsta stručnog skupa: lokalni, modularni, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima, nastavnicima, učiteljima i stručnim suradnicima redovitih odgojno-obrazovnih ustanova Ličko-senjske, Primorsko-goranske i Istarske županije

Mjesto održavanja: redovite odgojno-obrazovne ustanove u kojima su na školovanju djeca i učenici s teškoćama u razvoju

Broj polaznika: od 20 do 75 po prijavi za skup

Rok prijave: odgojno-obrazovne ustanove potrebu za edukacijom dostavljaju na mrežnu adresu: rcimperman@azoo.hr

Predavači: Robert Cimperman, praktičari edukacijsko-rehabilitacijskog profila i učitelji iz ustanova koje već provode dugogodišnje odgojno-obrazovno uključivanje te stručnjaci posebnih ustanova koje prerastaju u središta podrške redovitim školama i vrtićima

Ciljevi: stručni suradnici, odgojitelji, učitelji i nastavnici će:

            1. usvojiti nove kompetencije koje se u sustavu odgojno – obrazovnog uključivanja očekuju od odgojno-obrazovnih radnika

            2. steći kompetencije u izradi IOOP-a

            3. steći osnovna znanja o vrsti teškoće o koja modul govori

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Stručno usavršavanje se održava za pojedinu školu ili grupu škola koje zahtijevaju stručni skup. Škole šalju zahtjev za pojedini modul te ne prolaze sve module. Opredjeljuju se za modul u ovisnosti o vrsti teškoća koje imaju njihovi učenici.

Modul 1.: Odgoj i školovanje djece i učenika sa specifičnim teškoćama učenja

Modul 2.: Djeca i učenici s hiperaktivnim poremećajem i poremećajem pažnje

Modul 3.: Odgoj i školovanje djece i učenika s cerebralnom paralizom i kroničnim bolestima u redovitim odgojno-obrazovnim programima

Modul 4.: Odgoj i školovanje djece i učenika iz spektra autizma u redovitim odgojno-obrazovnim programima

Modul 5.: Odgoj i školovanje slijepe i slabovidne djece i učenika u redovitim odgojno-obrazovnim programima

Modul 6.: Odgoj i školovanje gluhe i nagluhe djece i učenika u redovitim odgojno-obrazovnim programima

Modul 7.: Odgoj i školovanje djece i učenika s intelektualnim teškoćama u redovitim odgojno-obrazovnim programima

Vrijeme održavanja modula bit će dogovaran s odgojno-obrazovnim ustanovama koje pošalju zahtjev za podrškom mobilnih stručnih timova

Voditelj: Robert Cimperman, viši savjetnik

Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka

Telefon: 051 320382

E-mail: rcimperman@azoo.hr