Stručni skupovi / 22. travnja 2017.

Dimenzije građanskoga odgoja i mogućnosti definiranja ishoda i izvora učenja i poučavanja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni 

Namjena: program je namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima u dječjim vrtićima Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije 

Mjesto održavanja: dvorana 006 Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 6, Rijeka

Broj polaznika: 200

Rok prijave: obvezna online prijava do  26. svibnja 2017. godine na http://ettaedu.azoo.hr 

Predavači: dr. sc. Ivanka Stričević, Mirjana Milanović, prof.

Ciljevi: Sudionici će:

  • razumjeti značaj građanskoga odgoja u sustavu ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja
  • razvijati kompetencije potrebne za planiranje i rad na projektima iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo,
  • steći kompetencije o  mogućnostima definiranja ishoda učenja u radu s djecom predškolske dobi, u dimenzijama građanskog odgoja i obrazovanja

Oblici rada: interaktivno predavanje, radionica (grupni rad), rasprave

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:/

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Jasna Šverko, mag.rehab.educ.
telefon: 051/317 692
e-pošta: jasna.sverko@azoo.hr