Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Dijete u igri, plesu i pokretu

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima u predškolskim ustanovama Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

Mjesto održavanja: DV Maslačak, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Belišće

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do 27. lipnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Ana Popović, dipl. musicol., Andrijana Hrvojević i Katica Rališ, odgojitelji mentori  i Luja Zamečnik, prof.

Ciljevi: sudionici će:

  • osvijestiti i produbiti znanja o važnosti glazbene kulture u cjelovitom razvoju djece rane i predškolske dobi te unaprijediti osobne, stručne i profesionalne kompetencije,
  • steći znanja primjenjiva u radu s djecom rane i predškolske dobi,
  • osvijestiti značaj dječjeg doživljaja glazbe u kontekstu cjelovite dobrobiti,
  • usvojiti načine implementacije glazbe u integrirani predškolski kurikulum,
  • osnažiti kompetencije u planiranju i vođenju istraživanja u području glazbene umjetnosti u dječjem vrtiću i
  • prepoznati put od vrijednosti baštine do odgojnih vrijednosti, baštine kao medija za razvoj umjetničkih područja, glazbenog, jezičnog, likovnog, dramsko-scensko-lutkarskog.

Metode i oblici rada: predavanja, vježbe, skupni rad, samostalni rad sudionika.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa stručnog skupa (AZOO)

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj

Luja Zamečnik, prof.

Telefon: 031 284 909

E-mail: luja.zamecnik@azoo.hr