Stručni skupovi / 27. kolovoza 2013.

Zdravstveni odgoj – živjeti zdravo u vrtiću

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima u predškolskim ustanovama Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Rijeka, DV Rijeka, PPO Galeb, Kvaternikova 60

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna online prijava do 29. studenog 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: Gordana Novak, v.m.s., Asija Murica, prof., odgojiteljice Vanessa Šćulac i Sandra Kanjić, mag. paed.

Ciljevi: sudionici će:

  • steći cjelovit uvid u kompleksnost i značaj zdravstvenog odgoja kao integralnog dijela ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, s posebnim naglaskom na pravilnu prehranu, osobnu higijenu i tjelesne aktivnosti djece
  • biti osnaženi u stručno-metodičkom pogledu  te upoznati različite vrste aktivnosti i pristupe u funkciji provođenja zdravstvenog odgoja u dječjem vrtiću
  • propitati vlastite stavove i načine suočavanja s izazovima unaprjeđivanja kvalitete zdravstvenog odgoja u vrtiću, ali i zdravstvene pismenosti u širem kontekstu

Oblici rada: predavanja, radionice, individualni rad, rad u malim grupama

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa AZOO-a

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Davorka Guštin, prof.
telefon: 051/317 692