Stručni skupovi / 27. kolovoza 2013.

Istraživanje i mijenjanje kulture vrtića – izazov za odgojitelje, stručne suradnike i ravnatelje

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen stručnim radnicima u predškolskim ustanovama Istarske županije

Mjesto održavanja: Pula, DV Pula, PV Zvjezdice, Koparska 31 A

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna online prijava do 6. studenog 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: doc. dr. sc. Lidija Vujičić, Gabrijela Močibob i Marinela Vadnov, odgojiteljice

Ciljevi: sudionici će:

  • proširiti znanja o pojmu kulture kao načinu i kvaliteti življenja unutar ustanove
  • raspraviti i argumentirati procese mijenjanja i unaprjeđivanja kulture ustanove
  • dizajnirati istraživački projekt procesa mijenjanja kulture vrtića
  • osvijestiti prednosti pokretanja promjena kulture vrtića ˝iznutra˝, generirano iz mreže zajedničkih vrijednosti, vjerovanja, normi te socijalnih i emocionalnih odnosa

 Oblici rada: predavanja, radionice, rad u malim grupama 

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa AZOO-a

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Davorka Guštin, prof.
telefon: 051/317 692