Stručni skupovi / 27. kolovoza 2013.

Dijete s poremećajem pažnje u vrtiću – uloga i postupci odgojitelja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima u predškolskim ustanovama Istarske županije

Mjesto održavanja: Rovinj, DV Neven, Fontera b. b.

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna online prijava do 22. listopada 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: Lahorka Jurčić, prof. i mr. sc. Darko Sambol

Ciljevi: sudionici će:

  • steći uvid u složenost problema poremećaja pažnje kod djece
  • osvijestiti mitove i osposobiti se za lakše prepoznavanje ove vrste posebne potrebe djeteta
  • ojačati kompetencije u definiranju vlastite uloge i zadaća u odnosu na neposredni odgojno-obrazovni rad, suradnju s obitelji djeteta i stručnim suradnicima u vrtiću
  • osmisliti plan podrške djeci s ADHD-om (istražiti i odabrati optimalne metode rada u cilju podržavanja poželjnih ponašanja)

Oblici rada: predavanja, radionice, rad u malim grupama

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa AZOO-a

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Davorka Guštin, prof.
telefon: 051/317 692