Stručni skupovi / 21. rujna 2016.

Dijete, knjiga i novi mediji – znanstveno stručni skup s međunarodnom suradnjom

Razina i vrsta stručnog skupa: znanstveno-stručni skup s međunarodnom suradnjom

Namjena: odgojitelji predškolske djece, učitelji razredne i predmetne nastave, stručni suradnici

Mjesto održavanja: Split, Filozofski fakultet, Franjevački klerikat, Put iza nove bolnice 10c, 21000 Split

Broj polaznika: 150

Rok prijave: 22. rujna 2016.

Predavači: prof. dr. sc. Diana Zalar i dr.

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika:

Sudionici će putem plenarnih izlaganja i izlaganja u sekcijama,tematskim izložbama ili kao   obraditi različite tematske cjeline vezane uz dječju književnost i multimediju, književne interese djece, teme u dječjoj književnosti, lektiru, kao i medijsku pismenost djece.

Metode rada: plenarna izlaganja, red u sekcijama

Vrednovanje: upitnik

Napomena:

Voditelj: dr. sc. Branimir Mendeš