Stručni skupovi / 11. srpnja 2018.

Digitalni alati za praćenje i vrednovanje u nastavnom području Školsko knjižničarstvo

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski jednodnevni

Namjena: stručni suradnici knjižničari osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Mokošica, Bartola Kašića 20, 20236Nova Mokošica

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 20. studenoga 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Ivana Čarapina, stručni suradnik knjižničar (Metković – OŠ), Vanja Jurilj, stručni suradnik savjetnik (Zagreb – OŠ), Ana Markočić Dekanić, NCVVO (Zagreb), Marina Markuš Sandrić, NCVVO (Zagreb), Katarina Vidović, stručni suradnik knjižničar (Blato – OŠ/SŠ), Ana Saulačić, viša savjetnica (Split – OŠ/SŠ)

Ciljevi: razumjeti čitalačku pismenosti kao temeljni preduvjet učenja, pa i e-učenja, koje procjenjujemo kao optimalno u sinergiji zastupljenosti pisanoga i vizualnog jezika;

analizirati stilove učenja i dobiti povratne informacije; napraviti samoprocjenu;

moći koristiti digitalne alate i tehnologije za provođenje vršnjačkog vrednovanja, portfolio, kviz, interaktivni video; poster; umne karte;

razlikovati vrednovanje kao učenje i vrednovanje za učenje;

razumjeti načine i oblike upotrebe digitalnih alata za vrednovanje naučenoga (npr. Šest šešira za razmišljanje);

primijeniti obrnutu učionicu – učenje kroz aktivnosti kod kuće u svrhu aktiviranja viših kognitivnih razina na nastavnom satu (primjena, analiza, evaluacija i kreativnost).

Metode i oblici rada: plenarno izlaganje, interaktivni ogledni nastavni sat (temeljen na ciljevima skupa) i rasprava

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: /

Voditelj:

viša savjetnica za stručne suradnike – knjižničare Ana Saulačić, prof. i dipl. knjiž.
telefon: +385 (0)21 / 340 988