Stručni skupovi / 5. travnja 2016.

Didaktički izazovi II: Je li novo staro?

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, dvodnevni

Namjena: Skup je namijenjen učiteljima i pedagozima s područja Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Osijek

Broj polaznika: 90

Rok prijave: Obvezna on-line prijava na adresu http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Pozvani predavači iz Republike Hrvatske

Ciljevi: učitelji će biti upoznati s različitim aspektima promjena koje se događaju u sustavu odgoja i obrazovanja, temeljnim dokumentima i istraživanjima nastavnoga procesa na svim razinama obrazovanja

Metode i oblici rada: predavanje i radionice

Vrednovanje: Upitnik o stručnom skupu i upitnik za samovrednovanje sudionika

Voditeljice:

prof. dr. sc. Anđelka Peko
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Viša savjetnica za razrednu nastavu:
Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.
Telefon: 031 284 916