Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Desničini susreti 2019.

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni skup s međunarodnim učešćem

Namjena: Učitelji i nastavnici OŠ i SŠ Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Zagreb, Filozofski fakultet,Ivana Lučića 3

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do  12. rujna 2019.  na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof.dr.sc. Dragutin Roksandić, mr.sc.Vladan Bajčeta, prof.dr.sc. Snježana Banović, prof.dr.sc. Bojan Đorđević, prof. Jelena Đorđević, mr.sc. Milomir Gavrilović, dr.sc. Virna Karlić, mag. Goran Korov,prof.dr.sc. Zvonko Kovač, prof.dr.sc. Zvonko Maković, prof.dr.sc. Dušan Marinković, mr.sc. Nikola Marinković, dr.sc. Stjepan Matković,mr.sc. Žarko Milenković, prof.dr.sc. Nikica Petković, prof.dr.sc. Sanja Roić, Velimir Visković,

Ciljevi: Vladan Desnica i Zagreb 1924.-1930. I 1945.-1967.

Metode i oblici rada: predavanje, radionice, rasprava, grupni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: AZOO ne snosi troškove sudionicima.

AZOO ne odgovara za stavove i mišljenja iznesena na skupu.

Voditelj: dr.sc. Borislav Đekić, viši savjetnik AZOO

Tel. 031 284-912

borislav.dekic@azoo.hr