Stručni skupovi / 10. srpnja 2018.

Depresivnost – od razumijevanja do kvalitetne podrške

Namjena: stručni skup je namijenjen stručnim suradnicima socijalnim pedagozima i psiholozima Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Sisačko-mosavačke, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije

Mjesto održavanja: Zagreb, naknadno

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 20. studenoga 2018. na http://ettaedu.azoo.hr 

Predavači: dr. Vlatka Boričević-Maršanić, dr. Ljubica Paradžik, Ana Kordić, prof, Elvira Dobrić-Fajl, prof., Ivana Jolić, prof., dr. sc. Vesna Ivasović, Alma Rovis Brandić

Ciljevi: sudionici će moći:

  • naprijediti vještine prepoznavanja simptoma depresivnosti kod učenika
  • prepoznati znakove koji upućuju na rizik izvršenja suicida
  • analizirati učinkovitost različitih pristupa pomoći i podrške učenicima
  • razumjeti ulogu stručnih suradnika u prevenciji i intervenciji

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, rasprava; frontalno, individualno i u skupini

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelji:

dr. sc. Vesna Ivasović
viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije
telefon: 01/2785 088
viša savjetnica za defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.
telefon: 01/2785131