Stručni skupovi / 31. listopada 2012.

Depresija i suicidalno ponašanje djece i mladih (III. stupanj).

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni

Namjena: Stručni suradnici pedagozi i psiholozi te odgajatelji učeničkih domova koji su završili I. i II. stupanj stručnog usavršavanja.

Mjesto održavanja: Hotel „Zora“, Raduča b. b., Primošten

Broj polaznika: 35

Rok prijave: Sudionici koji su uspješno završili II. stupanj usavršavanja prijavljuju se do 20. travnja 2013. na adresi:  www.ettaedu.eu

Predavači: prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr. sc. Elizabeta Radonić, spec. psihijatrije, dr. med. Maja Bajs Janović, spec. psihijatrije, dr. med. Petra Folnegović Grošić, spec. psihijatrije

Ciljevi:

Opći cilj: pripremiti izlaganje na jednu od navedenih tema:
A) Depresija i suicid – kada posumnjati? (osnovne informacije o depresiji i suicidalnom ponašanju – učestalost, uzroci, simptomi, rizični čimbenici, postupak)
B) Depresija i suicid – stanja koja nas dovode u dilemu (rizična stanja ili ponašanja koja se pogrešno verificiraju, tumače ili ne prepoznaju)
C) Depresija i suicid – kako postupiti? (s djetetom, roditeljima, suradnicima, osobno; mogućnosti i granice)

Specifični ciljevi:

  • prikupiti podatke o suradnicima u zajednici
  • potaknuti aktivnu ulogu u razvoju zaštite mentalnog zdravlja
  • uspostaviti multidisciplinarnu suradnju na području zaštite duševnog zdravlja i suicidalnog ponašanja mladih

Oblici rada: Interaktivna predavanja (kombinirana provjera znanja, predavanje i dijalog); rad u manjim grupama (analiza slučajeva; heuristička metoda); rad u velikoj grupi (analiza  pristupa problemu; heuristička metoda.

Vrednovanje:listići znanja za interaktivna predavanja; samoprocjena znanja, vještina i stavova; pisani rad na zadanu temu; vrednovanje stručnog skupa i predavača.

Napomena: Treći stupanj nastavljaju sudionici koji su završili drugi stupanj i ispunili predviđene aktivnosti i zadaće.Uvjeti: završen 2. stupanj stručnog usavršavanja, priprema izlaganja, popis suradnika u zajednici i motivacija za nastavak usavršavanja i suglasnost ravnatelja.

Voditelj

mr. sc. Majda Fajdetić, viša savjetnice,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb;
dr.sc. Elizabeta Radonić,
Hrvatski institut za istraživanje mozga,
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Šalata 12;