Stručni skupovi / 31. listopada 2012.

Depresija i suicidalno ponašanje djece i mladih (I. stupanj)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Stručni suradnici pedagozi i psiholozi osnovnih i srednjih škola te odgajatelji učeničkih domova – Brodsko-posavska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija

Mjesto održavanja: Učenički dom Hrvatskoga radiše, Zagrebačka 2a, Osijek

Broj polaznika: 35

Rok prijave: Obvezna online prijava do 15. veljače odnosno do popune mjesta) na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Elizabeta Radonić, spec. psihijatrije, Maja Bajs, dr. med., spec. psihijatrije, Petra Folnegović, dr. med., spec. psihijatrije i mr. sc. Majda Fajdetić

Ciljevi:

Opći cilj: hrabrije pristupati djetetu s depresivnim smetnjama/suicidalnim rizikom, kao i obitelji/skrbnicima; poznaje slijed postupaka

Specifični ciljevi:razumjeti značenje očuvanja mentalnog zdravlja u prevenciji suicidalnosti; razumjeti značenje ranog prepoznavanja depresivnih smetnji u prevenciji suicidalnog ponašanja; razumjeti moguću ulogu mnogih čimbenika u razvoju depresije; poznati većinu drugih rizičnih čimbenika za pojavu suicidalnog ponašanja; nabrojati ključne i neke sporedne simptome depresije; raspoznati zablude i činjenice vezane uz suicidalno ponašanje; poznavati suvremene mogućnosti liječenja depresije i zakonske obveze u postupanju kod suicidalnog rizika.

Oblici rada: Interaktivna predavanja i radionice (predavanje, razgovor, iskustveno i otvoreno učenje)

Vrednovanje:Standardizirani upitnik AZOO-a. Upitnik znanja, upitnik zadovoljstva polaznika.

Napomena: Sudionici će dobiti brošuru i didaktički materijal

Voditelj

mr. sc. Majda Fajdetić, viša savjetnice,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb;
dr.sc. Elizabeta Radonić,
Hrvatski institut za istraživanje mozga,
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Šalata 12;