Stručni skupovi / 7. studenoga 2013.

Debata u nastavi stranog jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima engleskog jezika iz osnovnih i srednjih škola Zadarske županije

Mjesto održavanja: Pomorska škola Zadar, Ante Kuzmanića 1, Zadar  

Broj polaznika: 60

Predavači: treneri iz Hrvatskog debatnog društva

Ciljevi:

  • razlikovati temeljne pojmove i osnove debate kao argumentirane rasprave
  • primijeniti argumentacijsku liniju na određenu temu (afirmacijska i negacijska  linija, osmišljavanje argumenata i njihovo povezivanje s kriterijem)
  • razviti vještinu vođenja i moderiranja rasprave određenim debatnim vježbama na zadanu temu u kontekstu Građanskog odgoja i obrazovanja
  • iskustvenim učenjem razvijati vještinu retorike i kritičkog mišljenja
  • primijeniti debatu kao metodu poučavanja u nastavi engleskog jezika (govorna vježba u nastavi, organizacija govora i evaluacija rasprave) 

Metode i oblici rada: predavanje, radionice, tematska rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: /

Voditelj: 

Viša savjetnica za engleski i njemački jezik
Ivana Lekić, prof.
telefon: 021/340 977