Stručni skupovi / 29. ožujka 2016.

Daroviti učenici i učenici s teškoćama

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, trodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne nastave

Mjesto održavanja: Vodice, Hotel Olympia

Broj polaznika: 400

Rok prijave: obvezna prijava do 1. lipnja 2016. na www.ettaedu.azoo.hr

Predavači: Vladimira Brezak, prof., Mara Capar, prof., dr. sc. Jasna Cvetković Lay, dr.sc. Đurđica Ivančić, Luči Lončar, prof., Tatjana Orešković, dipl. uč., prof. dr. sc. Zrinjka Stančić, članovi Ekspertne radne skupine i članovi SRS-a u sklopu Cjelovite kurikularne reforme

Ciljevi

Učitelji će:

  • dobiti informacije o nacionalnim kurikularnim dokumentima
  • dobiti informacije o Okviru za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanje postignuća djece i učenika s teškoćama
  • dobiti informacije o Okviru za poticanje iskustava učenja i vrednovanja postignuća darovite djece i učenika
  • usvojiti znanja za ravnopravno sudjelovanje učenika s teškoćama i darovitih učenika u odgojno-obrazovnom procesu
  • osnažiti kompetencije za rad s darovitim učenicima i učenicima s teškoćama.

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivne radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Obavijest o smještaju i autobusnom prijevozu bit će objavljen 18. travnja 2016.

Voditeljice:

mr. Đurđa Kulušić, telefon: 01/27 85 052
mr. Šimica Mihaljević, telefon: 01/27 85 067