Stručni skupovi / 25. kolovoza 2014.

Dani Vladana Desnice

Razina i vrsta stručnog skupa: državni naučni skup s međunarodnim učešćem

Namjena: učitelji i nastavnici nacionalne skupine predmeta i učitelji razredne nastave A modela Osječko-baranjske i Vukovarsko –srijemske županije i učitelji C modela učenja srpskog jezika i kulture Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Filozofski fakultet, Split, Peristil 3/III

Broj polaznika: 30

Rok prijave: od 20. kolovoza do 10. rujna 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: prof.dr.sc. Dragutin Roksandić i drugi

Ciljevi: usvojiti pojmove o vremenu Vladana Desnice, osposobiti se da stečena znanja prenesu učenicima

Metode i oblici rada: predavanja i radionice,panel rasprave

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje AZOO

Napomena: Obavezna prijava na ettaedu

Voditelj:

dr. sc. Borislav Đekić
Viši savjetnik za nacionalne manjine (srpsku)
Agencija za odgoj i obrazovanje,Podružnica Osijek
Tel.:031 244-912;fax: 031 283-799
E-adresa: borislav.dekic@azoo.hr