Stručni skupovi / 2. lipnja 2016.

Dani Vladana Desnice ; hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas

Razina i vrsta stručnog skupa: državni s međunarodnim učešćem

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima A ,B i C modela nastave na srpskom jeziku osnovnih i srednjih škola

Mjesto održavanja: Beograd, Institut za književnost i umetnost

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 8. rujna 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: prof.dr.sc. Dragutin Roksandić, mr.sc.Vladan Bajčeta, prof.dr.sc. Snježana Banović, prof.dr.sc. Bojan Đorđević, prof. Jelena Đorđević, mr.sc. Milomir Gavrilović, dr.sc. Virna Karlić, mag. Goran Korov,prof.dr.sc. Zvonko Kovač, prof.dr.sc. Zvonko Maković, prof.dr.sc. Dušan Marinković, mr.sc. Nikola Marinković, dr.sc. Stjepan Matković,mr.sc. Žarko Milenković, prof.dr.sc. Nikica Petković, prof.dr.sc. Sanja Roić, Velimir Visković, Mario Kolar.

Ciljevi: sudionici će spoznati dijelove života, životnog okruženja i stvaralaštva Vladana Desnice

Metode i oblici rada: predavanje, rasprava, grupni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: AZOO ne snosi troškove sudionicima

Voditelj:

Viši savjetnik: dr.sc. Borislav Đekić
telefon: 032 284-912