Stručni skupovi / 25. travnja 2018.

Dani Vladana Desnice 2018.

Razina i vrsta stručnog skupa: državni skup s međunarodnim sudjelovanjem

Namjena: Učitelji i nastavnici OŠ i SŠ Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Zagreb, Filozofski fakultet,Ivana Lučića 3

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do  1. rujna 2018.  na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof.dr.sc. Dragutin Roksandić, mr.sc.Vladan Bajčeta, prof.dr.sc. Snježana Banović, prof.dr.sc. Bojan Đorđević, prof. Jelena Đorđević, mr.sc. Milomir Gavrilović, dr.sc. Virna Karlić, mag. Goran Korov,prof.dr.sc. Zvonko Kovač, prof.dr.sc. Zvonko Maković, prof.dr.sc. Dušan Marinković, mr.sc. Nikola Marinković, dr.sc. Stjepan Matković,mr.sc. Žarko Milenković, prof.dr.sc. Nikica Petković, prof.dr.sc. Sanja Roić, Velimir Visković,

Ciljevi: Bolje upoznavanje vremena i ideja i uloge Vladana Desnice

Metode i oblici rada: predavanje, radionice, rasprava, grupni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: suorganizacija i AZOO ne snosi troškove sudionicima

Voditelj:

dr.sc. Borislav Đekić,
viši savjetnik za nacionalne manjine (srpsku)
Tel. 031 284-912