Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Cjeloživotnim obrazovanjem do profesionalnog identiteta

Razina i vrsta stručnog skupa: Međunarodni znanstveno-stručni simpozij

Namjena: ravnatelji, odgojitelji, učitelji i stručni suradnici u sustavu predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja te znanstvenici i stručnjaci

Mjesto održavanja: Sisak, hotel Panonija, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21, 44000 Sisak

Broj polaznika: 250

Rok prijave: obvezna prijava do 5. svibnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači:

prof.dr.sc. Siniša Opić, dekan, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

prof.dr.sc. Milan Matijević, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

prof.dr.sc. Josip Ivanović, dekan, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Novi Sad, Srbija

izv.prof.dr.sc. Mirjana Šagud, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

prof.dr.sc. Majda Rijavec, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Ciljevi:

Sudionici međunarodnog znanstveno-stručnog simpozija će:

  • osvijestiti nužnost ulaganja u vlastiti profesionalni razvoj
  • unaprijediti znanja, vještine i kompetencije u okviru svog profesionalnog djelovanja
  • unaprijediti kompetencije za suvremeni pristup djeci
  • steći znanja i osvijestiti važnost odgojno-obrazovnog pristupa usklađenog s integriranom prirodom učenja djeteta (značajkama učenja djeteta rane dobi i ulogu vrtićkog konteksta)
  • upoznati primjere kvalitetne odgojno-obrazovne prakse
  • proširiti spoznaje o pristupu usmjerenom na učenika (s prijenosa znanja na razvoj kompetencija), uvažavajući različite sposobnosti učenika i stilove učenja
  • usavršiti vještinu uspješne komunikacije u odnosu dijete – odgojitelj/učitelj – roditelj

Metode i oblici rada: predavanje, ppt izlaganja, okrugli stolovi, primjeri iz prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Dodatne informacije u svezi dvodnevnog Međunarodnog znanstveno-stručnog simpozija nalaze se na web stranici DV Sisak Stari http:/dvss.hr.

Voditelj:

Tihana Kokanović, mag.praesc.educ.

ravnateljica

Dječji vrtić Sisak Stari

Lonjska 19, Sisak

044/400-317; 099/306 1762

e-mail: tihana.kokanovic@dvss.hr

Darija Drviš, prof.

viša savjetnica za predškolski odgoj

Agencija za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38, Zagreb

telefon: 01/2785 019
e-pošta: darija.drvis@azoo.hr