Stručni skupovi / 5. studenoga 2013.

Cjeloviti razvoj potencijala, 5. modul: Prezentacijske vještine i javni nastup

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni

Namjena: skupina oformljena na početku 1. modula

Mjesto održavanja: Klasična gimnazija, Zagreb, Križanićeva 4a

Broj polaznika: 35

Rok prijave: do 1. travnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Borna Lulić, prof.

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika: kvalitetno strukturirati i unaprijediti vlastiti stil prezentiranja; objasniti i demonstrirati pripremu javnoga nastupa i prezentacije; koristiti se tehnikama privlačenja i zadržavanja pozornosti publike i nošenja s teškim i neugodnim pitanjima sudionika; uočiti elemente dobrog načina otvaranja i zatvaranja izlaganja; moći mladima demonstrirati tehnike potrebne za kvalitetan javni nastup.

Metode i oblici rada: metode poučavanja: prema modelu iskustvenoga poučavanja i učenja (interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka, vođeni razgovor, razmjena iskustava, anketiranje);  oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

voditeljica Odjela i viša savjetnica za hrvatski jezik
Mirela Barbaroša-Šikić, prof.
telefon: 01/2785 -018
e-pošta: mirela.barbarosa-sikic@azoo.hr