Stručni skupovi / 5. studenoga 2013.

Cjeloviti razvoj potencijala, 4. modul: Vještine uspješne komunikacije

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni

Namjena: skupina oformljena na početku 1. modula

Mjesto održavanja: Klasična gimnazija, Zagreb, Križanićeva 4a

Broj polaznika: 35

Rok prijave: do 16. prosinca 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: Borna Lulić, prof.

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika: uočiti i demonstrirati prepreke uspješnoj komunikaciji; uočiti obilježja tehnika asertivnog, uvažavajućeg i suradničkog komuniciranja; opisati utjecaj aktivnoga slušana na efikasnost razumijevanja sugovornika; oprimjeriti aktivno slušanje i analizirati njegovu primjenu; prepoznati i prilagođavati stil komunikacije različitim tipovima ljudi i potrebama situacije; demonstrirati tehnike upravljanja konfliktom i rješavanja problema u interpersonalnim odnosima; uočiti korake pripreme komunikacijske radionice za mlade.

Metode i oblici rada: metode poučavanja: prema modelu iskustvenoga poučavanja i učenja (interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka, vođeni razgovor, razmjena iskustava, anketiranje);  oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

voditeljica Odjela i viša savjetnica za hrvatski jezik
Mirela Barbaroša-Šikić, prof.
telefon: 01/2785-018 
e-pošta: mirela.barbarosa-sikic@azoo.hr