Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Cjelovita kurikularna reforma – Suvremeni pristupi učenju i poučavanju

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski; jednodnevni

Namjena: stručni suradnici knjižničari osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova Šibensko-kninske županije

Mjesto održavanja: 22000 Šibenik

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 30. lipnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Anita Cota, stručni suradnik mentor (Drniš – OŠ), Amalija Pancirov, stručni suradnik mentor (Primošten – OŠ), Danijela Riger-Knez, stručni suradnik mentor (Zadar – SŠ), Ana Saulačić, viša savjetnica (Split – OŠ/SŠ)

Ciljevi: razumijevanje kurikularne reforme u odnosu na primjenu novih metoda poučavanja u nastavnom području Školsko knjižničarstvo – konstruktivistički pristup vođenom istraživačkom učenju, utemeljenom na ISP tj. procesu traženja informacija (Constructivist learning theory is the foundation for the inquiry approach to school library instruction; ISP – Information Search Process – Important to them to construct new meanings. (Kuhlthau, 2003). Guided inquiry using the Student Learning Impact Measure – SLIM (Kuhlthau & Todd, 2005); analiza oglednih nastavnih satova prema prijedlogu programa knjižnično-informacijskoga i medijskoga odgoja i obrazovanja u osnovnim školama, te gimnazijama i strukovnim školama; studija trodimenzionalnog modela obuke stručnog suradnika knjižničara prema A Study of a Three-Dimensional Action Research Training Model for School Library Programs (Gordon, 2006)

Metode i oblici rada: plenarno izlaganje, ogledni nastavni sat i rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: /

Voditelj:

viša savjetnica za stručne suradnike – knjižničare Ana Saulačić, prof. i dipl. knjiž.
telefon: +385 (0)21 / 340 988