Stručni skupovi / 21. travnja 2015.

Cjelovita kurikularna reforma i Poučavanje i vrednovanje pisanja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: voditelji županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika Hrvatskoga jezika

Mjesto održavanja: Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka, Trpimirova 6, Rijeka

Broj polaznika: 11

Rok prijave: od 15. do 28. kolovoza 2015.; obvezatna prijava na www.ettaedu.hr

Predavači: sve voditeljice ŽSV-a učitelja i nastavnika Hrvatskoga jezika Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije i viša savjetnica Linda Grubišić Belina, prof.

Ciljevi:

Voditelji županijskih stručnih vijeća će:

  • iskazati svoje viđenje Cjelovite kurikularne reforme
  • predložiti najučinkovitije načine stručnoga usavršavanja svoje populacije (nastavna sredstva, oblici rada, nastavne metode i dr.)
  • utvrditi opisnike za pojedini oblik pisanoga jezičnog izražavanja
  • predstaviti dogovorene opisnike svojoj populaciji.

Oblici rada: čelni i rad u paru

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje

Napomena: Voditeljice na skup trebaju donijeti opisnike do kojih se došlo na županijskim vijećima tijekom ožujka, travnja i svibnja 2015. godine.

Voditelj:

Linda Grubišić Belina, viša savjetnica za Hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/317 694