Stručni skupovi / 21. travnja 2015.

Cjelovita kurikularna reforma i PISA konceptualni okvir za stjecanje čitalačke pismenosti

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: učitelji Hrvatskoga jezika (OŠ) i nastavnici Hrvatskoga jezika (SŠ) Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije; predviđeno je da se na skup prijavi do 40 učitelja Hrvatskoga jezika i do 20 nastavnika Hrvatskoga jezika

Mjesto održavanja: OŠ „Zamet“, Bože Vidasa 12, Rijeka

Broj polaznika: 60

Rok prijave: od 18. svibnja 2015. do 11. lipnja 2015.; obvezatna prijava na www.ettaedu.hr

Predavači: mr. sc. Michelle Braš Roth, Snježana Đuretek, prof., Durđica Jelačić, prof., i Linda Grubišić Belina, prof.

Ciljevi:

Učitelji/nastavnici će:

  • povezati rezultate istraživanja projekta PISA s odgojno-obrazovnim ciljevima NOK-a
  • primijeniti rezultate projekta PISA pri svakodnevnom planiranju, programiranju, organiziranju i vođenju nastavnoga procesa
  • oblikovati zadatke koji potiču logičko zaključivanje učenika
  • implementirati načela i ciljeve projekta PISA u svakodnevnu nastavnu praksu.

Oblici rada: čelni i skupinski

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje

Napomena: Prigodom prijavljivanja na skup valja voditi računa o broju i sastavu prijavljenih za skup. Naglašavamo da su skupovi koji će se održati 17. i 18. lipnja 2015. sadržajno istovjetni.

Voditelj:

Linda Grubišić Belina, viša savjetnica za Hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/317 694