Stručni skupovi / 21. travnja 2015.

Cjelovita kurikularna reforma i Kompetencijski pristup nastavi Hrvatskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, višednevni

Namjena: učitelji i nastavnici Hrvatskoga jezika

Mjesto održavanja: Seget Donji, hotel Medena

Broj polaznika: 300

Rok prijave: od 1. do 20. lipnja 2015.; obvezatna prijava na www.ettaedu.hr

Predavači: prof. dr. sc. Lada Badurina, prof. dr. sc. Marina Biti, prof. dr. sc. Ivo Pranjković, dr. sc. Anela Nikčević-Milković, Linda Grubišić Belina, prof., dr. sc. Srećko Listeš, Tanja Marčan, prof., prof. dr. sc. Dean Duda, dr. sc. Kristian Novak, prof. dr. sc. Marijan Bobinac, Dubravka Uroda, prof., Dejana Tavas, prof.

Ciljevi:

Učitelji/nastavnici će:

 • uočiti gramatičke pojavnosti u govornim činovima (kategorija lica; imperativ i vokativ; upitne rečenice)
 • osvijestiti vezu komunikacije i gramatičkih pojavnosti
 • upoznati nove perspektive gramatičkih pristupa rečenici i komunikaciji uopće
 • uočiti kriterije tekstualnosti u tekstu
 • razmatrati ulogu tekstova u nastavi Hrvatskoga jezika.
 • osvijestiti odrednice pisanja kao psihološkog fenomena
 • upoznati (meta)kognitivne čimbenike pisanja kao stvaranja teksta, samoregulaciju pisanja te razvoj pisanja prema ekspertnosti
 • upoznati motivacijske čimbenike pisanja
 • upoznati pristupe poučavanja pisanja kao stvaranja teksta
 • upoznati razvojne aspekte pisanja
 • uočiti  važnost poučavanja i objektivnog vrednovanja čitanja učenika
 • upoznati  razine čitalačkih kompetencija prema  Barrettovoj taksonomiji
 • steći uvid u oblikovanje pitanja različite kognitivne složenosti  za razvijanje i provjeru pojedinih razina  čitalačkih kompetencija
 • prepoznati ključnu ulogu nastavnika – voditelja procesa demokratskog učenja kroz pristup aktivnog sudjelovanja
 • predstaviti način planiranja i provođenja Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole u nastavi Hrvatskoga jezika
 • istaknuti učinkovitost i široku primjenjivost interaktivnih nastavnih metoda prikladnih za učenje i poučavanje Građanskog odgoja
 • osvijestiti potrebu standardizacije opisnika za vrednovanje pisanja
 • konkretizirati opisnike za pojedini žanr/tip teksta/pisani oblik jezičnoga izražavanja

Oblici rada: frontalni

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje

Voditelji:

Linda Grubišić-Belina, prof., viša savjetnica za Hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje
Podružnica Rijeka, Trpimirova 6, 51ooo Rijeka
Tel: 051/317694

i

dr. sc. Srećko Listeš, viši savjetnik za Hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje
Podružnica Split, Tolstojeva 32, 21000 Split
Telefon: 021/340995