Stručni skupovi / 15. ožujka 2016.

Cjelovita kurikularna reforma

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Stručni skup je namijenjen psiholozima, pedagozima i socijalnim pedagozima,  voditeljima Županijskih stručnih vijeća

Mjesto održavanja: OŠ Ivana Gorana Kovačića, Zagreb, Mesićeva ulica

Broj polaznika: 25

Rok prijave: obvezna prijava do 17. ožujka 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: više savjetnice AZOO i predstavnice radnih skupina CKR

Ciljevi: Stručni skup ima za cilj upoznati voditelje županijskih stručnih vijeća s tijekom provedbe Cjelovite kurikularne reforme te ih usmjeriti prema poduzimanju potrebnog na razini ŽSV

Metode i oblici rada: predavanja, izlaganja, rasprava

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelje programa

Napomena:

Voditeljica:

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić
telefon: 01/278513101/2785131 
e-pošta: alma.rovis-brandic@azoo.hr
 
Viša savjetnica za psihologe
Dr. sc. Vesna Ivasović
Telefon: 2785 088
 
Viša savjetnica za pedagoge
Senka Soldat
telefon: 2785 021