Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

BOJE, Festival znanosti 2019. godine

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; višednevni

Namjena: Skup je namijenjen odgojiteljima u dječjim vrtićima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije. (Skup je namijenjen svim djelatnicima u odgojnim i odgojno-obrazovnim ustanovama od predškolskih ustanova do sveučilišnih sastavnica koji su zainteresirani za razvijanje znanstvene pismenosti djece i učenika.)

Mjesto održavanja: Sveučilišni Kampus na Trsatu, Gradska vijećnica i ostali javni prostori u Gradu Rijeci

Broj polaznika: 150

Rok prijave: Obvezna je prijava sudionika do 8. travnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr .

Predavači i voditelji radionica: znanstvenici, sveučilišni nastavnici, odgojitelji, učitelji i nastavnici

Ciljevi: Sudionici će:

  • naučiti o znanstvenim dostignućima u svom području rada,
  • razumjeti posljedice tehnoloških dostignuća na društveno-humanističke promjene,
  • osvijestiti kako znanstvene spoznaje mijenjaju način razmišljanja i ponašanja pojedinca u privatnom i društvenom kontekstu,
  • shvatiti važnost razvijanja znanstvene pismenosti djece i učenika,
  • razmijeniti iskustva temeljena na radu s djecom i učenicima,
  • sudjelovati u donošenju zaključaka skupa.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, panel rasprave; individualni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (AZOO)

Napomena: Nakon odslušanih predavanja ovjereni i potpisani obrazac dostaviti višoj savjetnici AZOO.

Voditeljice:

doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković, Odjel za matematiku, Sveučilišta u Rijeci

Kontakti: e-pošta: vmikulic@uniri.hr, telefon: 051/ 584 667

doc. dr. sc. Tatjana Ivošević, Agencija za odgoj i obrazovanje 
Kontakti: e-pošta: tatjana.ivosevic@azoo.hr, telefon: 051/ 317 690