Stručni skupovi / 25. listopada 2012.

Bloomova taksonomija znanja u nastavi pravoslavnog vjeronauka

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, eparhijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen vjeroučiteljima pravoslavnog vjeronauka osnovnih i srednjih škola Eparhije osječkopoljske i baranjske (Vukovarsko-srijemska i Osječko-baranjska županija).

Mjesto održavanja: OŠ Dragutina Tadijanovića, 204. Vukovarske brigade, Vukovar

Broj polaznika: 35

Rok prijave: 23.veljače 2013. Obvezna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: Elvira Nimac, prof.

Ciljevi: 

  • Objasniti temeljne postavke Bloomove taksonomije znanja.
  • Prikazati u kratkim crtama pravila definiranja ishoda
  • Jasno i precizno oblikovati ishode učenja na primjeru nastavnih jedinica.
  • Prepoznati važnost uporabe mjerljivih glagola u definiranju ishoda učenja, aktivnosti učenika te procesa vrednovanja.
  • Razlikovati mjerljive od nemjerljivih glagola.
  • Napisati ishode učenja i pripadajuće primjere provjere (vrednovanja) za nekoliko nastavnih jedinica.
  • Kreirati različite vrste zadataka za provjeru znanja.
  • Utvrditi načine i područja vrednovanja učenika.

Oblici rada: predavanje, tematske rasprava i radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO i Katehetski ured)

Voditelji:

Ankica Mlinarić, viša savjetnica za vjeronauk
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
031 284 915, ankica.mlinaric@azoo.hr

Arhimandrit Miron (Miljan Vučičević, prof.)
Katehetski ured Srpske pravoslavne Crkve u Dalju
031 592 105