Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Bilingvizam (Dvojezičnost)

Razina i vrsta stručnog skupa: Međudržavni, višednevni

Namjena: Stručni skup je namijenjen odgajateljima, učitelji ma, nastavnici ma, stručnim suradnicima i ravnateljima škola s nastavom na češkom jeziku – sve županije.

Mjesto održavanja: Češka osnovna škola Jana Amosa Komenskog, Daruvar

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 26. 08. 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Mgr. Helena Stráníková, FF UK, ČR

Ciljevi:

  • Saznati što je bilingvizam, kada i gdje jezici stupaju u kontakt
  • Upoznati razne definicije bilingvizma, multilingvizma, diglosije
  • Naučiti razlikovati produktivan (aktivan) i percepcijski (pasivnan) bilingvizam
  • Uočiti sociolingvističke aspekte bilingvizma, razloge nastanka, prednosti i nedostatke u prošlosti i sadašnjosti
  • Razmisliti o definiciji materinjeg jezika, o tome, može li se materinji jezik mijenjati tijekom života, je li moguće imati dva ili više materinjih jezika
  • Osvijestiti mijenjanje jezičnih kodova (code switching)i jezične promjene do kojih dolazi uslijed

jezičnih kontakata, jezične interferencije i posuđenice.

Metode i oblici rada: predavanja i radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje

Napomena: troškove seminara snosi AZOO i sufinancira MZOS RH

Voditelj:

Jitka Stanja Brdar, prof.,
vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje
ČOŠ J. A. Komenskog, Masarykova 5
43500 Daruvar, telefon: 043-331-475
E-adresa: jitka.stanja-brdar@skole.hr