Stručni skupovi / 30. rujna 2016.

Balkan, holokaust i masovni zločini tijekom Drugog svjetskog rata

Razina i vrsta stručnog skupa: međunarodni; četverodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima povijesti, vjeronauka, etike, hrvatskog jezika, stranog jezika, sociologije, filozofije i psihologije

Mjesto održavanja: Zgrada Narodne skupštine, kralja Milutina 14, Beograd

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 19. rujna 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Georges Bensoussan, Natacha Chetcuti i Fabrice Teicher, Mémorial de la

Shoah, Pariz; Goran Hutinec, Filozofski  fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Milan Koljanin,

Zavod za suvremenu historiju, Beograd; Joel Kotek, Université libre de Bruxelle, Xavier

Bougarel, Centre Marc  Bloch, Berlin;  Valerija Turk-Presečki, Gimnazija Daruvar;

Tomislav Dulić, Sveučilište u Uppsali; Loranda Miletić, Agencija za odgoj i obrazovanje,

Zadar; Dubravka Stojanović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Beogradu

Ciljevi: sudionici će upotpuniti znanja o holokaustu i zločinima protiv čovječnosti tijekom Drugog svjetskog rata  na prostoru jugiostočne Europe, unaprijediti  svoje vještine  i  znanja  u  pogledu  pitanja  ljudskih  prava, smanjenja predrasuda,  te  boljeg razumijevanja povijesnih i  suvremenih oblika netolerancije i diskriminacije i upoznati se sa smjernicama za poučavanje o holokaustu i drugim genocidima te biti osposobljeni za primjenu suvremenih pristupa i metoda poučavanja i učenja.

Metode i oblici rada: izlaganja s Power-point prezentacijom, pedagoške radionice,  tematska rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: sudionicima skupa Memorial de la Shoah iz Pariza podmiruje troškove, a troškove prijevoza škola iz koje dolaze.

Voditelj:

viša savjetnica za povijest Loranda Miletić, prof.,
telefon: 023 254 191