Stručni skupovi / 2. travnja 2015.

Balkan, holokaust i Židovi

Razina i vrsta stručnog skupa: Međunarodni, četverodnevni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima i nastavnicima povijesti, vjeronauka, etike, hrvatskog jezika, stranog jezika, sociologije, filozofije i psihologije

Mjesto održavanja: Goethe Institut, Ulica grada Vukovara 64, Zagreb i Spomen područje Jasenovac, Braće Radić 147, 44324 Jasenovac

Broj polaznika: 15

Rok prijave: Prijavu poslati do 1. svibnja 2015. Obavezna on-line prijava u naznačenom roku na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: Georges Bensoussan, Mémorial de la Shoah, Pariz; Goran Hutinec, Filozofski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Milan Koljanin, Zavod za suvremenu historiju, Beograd;

Dieter Pohl, Sveučilište u Klagenfurtu; Tomislav Dulić, Sveučilište u Uppsali; Emile Kerenji,

USHMM; Danijel Vojak, Institut Ivo Pilar, Zagreb; Jovan BYFORD, Open University,UK;

Loranda Miletić, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zadar; Dubravka Stojanović,

Filozofski fakultet Sveučilišta u Beogradu

Ciljevi: Sudionici će:

  • upotpuniti znanja o holokaustu i zločinima protiv čovječnosti tijekom Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj i na prostoru jugiostočne Europe
  • unaprijediti  svoje vještine  i  znanja  u  pogledu  pitanja  ljudskih  prava,smanjenja predrasuda,  te  boljeg razumijevanja povijesnih i  suvremenih oblika netolerancije i diskriminacije
  • upoznati se sa smjernicama za poučavanje o holokaustu i drugim genocidima i biti osposobljeni za primjenu suvremenih pristupa i metoda poučavanja i učenja

Metode i oblici rada: Izlaganja s Power-point prezentacijom, pedagoške radionice,  tematska rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: Sudionicima skupa Memorial de la Shoah iz Pariza podmiruje troškove smještaja i prehrane, a troškove prijevoza škola iz koje dolaze.

Voditelji:

Loranda Miletić, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Stomorica 8, Zadar
Telefon: 023 254 191