Stručni skupovi / 13. prosinca 2017.

Asistivna tehnologija u radu s djecom /učenicima s teškoćama u razvoju

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski stručni skup

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima, učiteljima i stručnim suradnicima edukacijskim- rehabilitacijskim rehabilitatorima u predškolskim , osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama

Mjesto održavanja: Srednja Škola Čakovec, J. Gotovca 2, Čakovec

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do 25. ožujka 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Miroslav Vrankić, Ivana Rotim, Tanja Dejanović Šagadin Vesna Matijević Knez, Žarka Klopotan, mr. sc. Ljiljana Umićević , Radmila Amanovići, sanja Vranić,  Mira Peček, Nikola Rundek

Ciljevi:

Sudionici skupa

  • moći će primijeniti znanja, iskustva i vještine u prepoznavanju različitosti i potreba uz podršku asistivne tehnologije s ciljem pružanja zajedničke podrške  učenicima, učiteljima  i roditeljima učenika s teškoćama u razvoju zbog ostvarivanja uspješnosti u odgojno-obrazovnom procesu
  • moći će primijeniti znanja, vještine i iskustva koja se odnose na različite potrebe učenika u svakodnevnoj nastavnoj praksi
  • moći će prilagoditi zahtjeve suvremene tehnologije u nastavi mogućnostima učenika,  učitelja  i škole
  • moći će prikazati praktične primjere asistivne tehnologije u radu s djecom i učenicima oštećenjem vida, motorike i iz spektra autizma
  • upoznat će  primjere uporabe digitalnih nastavnih materijala u odgojno-obrazovnom radu
  • osvijestit će važnost poticanja i primjene asistivne tehnologije  u radu s učenicima kojima je takav oblik podrške potreban.

Metode i oblici rada:interaktivna predavanja, radionica, rasprava, primjer prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Mara Capar, prof.
telefon: 01/2785 120
e-pošta: mara.capar@azoo.hr